Zurück

Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy"

Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy"

Obecnie Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” prowadzi działalność w trzech obiektach: Galerii „U Jaksy”, Domu Pracy Twórczej i w Dworku „Zacisze

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” od 2008 roku jest samorządową instytucją kultury, dla której organem założycielskim jest Gmina i Miasto Miechów. Historia instytucji jest jednak znacznie dłuższa, bo sięga roku 1985, kiedy to Kieleckie BWA podjęło decyzję o utworzeniu Filii w Miechowie. Jej oficjalne otwarcie odbyło się 16 maja 1986 roku. Od samego początku instytucja zlokalizowana jest w zabytkowych piwnicach zespołu obiektów poklasztornych, należących obecnie do Sądu Rejonowego w Miechowie. Po przeprowadzeniu remontu adaptacyjnego (1985/1986) na cele galerii wystawienniczej, instytucja działa nieprzerwanie i jest kojarzona z nazwą Galeria „U Jaksy”. Nazwa ta jest hołdem dla pierwszego znanego właściciela Miechowa Jaksy Gryfity (1120-1176), który wielce się temu miastu zasłużył, sprowadzając do Miechowa Bożogrobców. Zabytkowy charakter piwnic, które są najstarszym obiektem architektonicznym dawnego zespołu poklasztornego, jest wystarczającym ale nie jedynym powodem do ich odwiedzenia.

GALERIA „U JAKSY”

Obok podstawowej działalności jaką jest działalność wystawiennicza i edukacyjna intensywnie popularyzujące sztukę współczesną, ważne są też organizowane w podziemiach Galerii „U Jaksy” kameralne koncerty muzyczne adresowane do różnych grup wiekowych.

DOM PRACY TWÓRCZEJ

W 2011 roku  BWA „U Jaksy” utworzyło Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego, gdzie obecnie  zlokalizowane są cztery stałe ekspozycje dzieł sztuki: Galeria Autorska „Śniłem własną sztukę” Stefana Żechowskiego, Galeria Autorska "Pod Witrażem" Wincentego Kućmy, Galeria Autorska "Saint Tropez" Sachy Stawiarskiego oraz Salon Sztuki Współczesnej „Barwy Małopolski”.

DWOREK „ZACISZE”

Dworek „Zacisze” jest trzecim obiektem nadzorowanym również od 2011 r. przez BWA „U Jaksy”. Dworek na nowo „jak za czasów dawnych właścicieli” stał się ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego.

Dumą Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” są organizowane corocznie Międzynarodowe Plenery Malarskie „Barwy Małopolski”, które zapoczątkowano w 2000 roku. Ważnym wydarzeniem .dla Miechowa jest też budowa pomnika autorstwa Wincentego Kućmy, przedstawiającego najznakomitszego Miechowianina Macieja Miechowity (1457-1523). Monument ten (zainicjowanym przez BWA „U Jaksy”) został odsłonięty w 2013 roku na zabytkowym placu przynależnym do starej architektury poklasztornej (tuż obok wejścia do Galerii „U Jaksy”).

Finansowanie instytucji pochodzi z trzech źródeł – środków od organu prowadzącego, z funduszy Województw Małopolskiego oraz wpływów własnych.

Multimedia

Spielen Spielen