Zurück

Kościół w Wysocicach- wyjątkowy zabytek na mapie Ziemi Miechowskiej

Kościół w Wysocicach- wyjątkowy zabytek na mapie Ziemi Miechowskiej

Kościół pw. Św. Mikołaja w Wysocicach (gmina Gołcza) jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych w Polsce kościołów romańskich typu obronnego, powstałych z fundacji rycerskiej.
Kościół pochodzi z przełomu XII i XIII w. Jest to budowla murowana z wapiennych ciosów. Świątynia jest orientowana, jednonawowa, z prezbiterium i półkolistą absydą, prostokątnym korpusem i kwadratową wieżą niedostępną z zewnątrz. Miała ona znaczenie obronne, o czym świadczą otwory strzelnicze. W wieży na pierwszym piętrze znajduje się oryginalna i rzadko spotykana sklepiona krzyżowo empora z absydą. Empora wygina się półkoliście ku nawie i otwiera się trzema okienkami na jej wnętrze. Chełm wieży i wieżyczka na sygnaturkę są barokowe z XVIII w. Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest późnogotycka ambona z ok. 1500 r. Pozostałe obiekty pochodzą z XVII, XVIII i XIX w., w tym barokowy, stiukowy ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku z otoczonym kultem obrazem Matki Bożej Wysocickiej z połowy XVII w. a także manierystyczny ołtarz boczny z ok. 1600 r.

Multimedia

Spielen Spielen