Zurück

Ziemia Miechowska- kraina storczyków

Ziemia Miechowska- kraina storczyków

Obszar Wyżyny Miechowskiej jest piękny i zróżnicowany nie tylko pod względem ukształtowania rzeźby terenu, ale również występujących tu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Duże kompleksy leśne oraz nieskażona przyroda są niekwestionowanymi atutami regionu.

Na terenie gminy Miechów zostało utworzonych aż 8 ostoi europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, a występujące tutaj kwietne murawy kserotermiczne są szczególnym bogactwem Miechowszczyzny, a zarazem unikatowym siedliskiem nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. Wśród występujących tu roślin z pewnością uwagę zwracają niezwykłe storczyki.

Murawy kserotermiczne najlepiej odwiedzić późną wiosną i latem. Są to ciepłolubne murawy o charakterze stepowym, występujące w miejscach eksponowanych, suchych, o dużym nasłonecznieniu, na glebach bogatych w węglan wapnia.  Do wielu obszarów dotrzemy wyłącznie pieszo- polecamy spacery wśród wyjątkowych, kolorowych roślin.

Warto zaznaczyć, że murawy kserotermiczne Wyżyny Miechowskiej uznawane są jedne z najbogatszych florystycznie zbiorowisk w Polsce.  Występują tu bardzo cenne gatunki roślin: storczyki (m. in. storczyk kukawka, obuwik pospolity, gółka długoostrogowa). Niezwykle rzadkim, krytycznie zagrożonym gatunkiem spotykanym na Miechowszczyźnie jest przytulia stepowa a także czosnek kulisty.  Tereny chronionej przyrody są wielką wartością. Należy o nie dbać, aby sukcesja naturalna nie zniszczyła najcenniejszych gatunków roślin, które występują na tego typu murawach. Obecnie do podstawowych zabiegów ochronnych należy odkrzaczanie, pozwalające na usunięcie drzew i krzewów, które jest zabiegiem poprzedzającym wprowadzanie kontrolowanego wypasu rodzimej, pochodzącej z tego terenu rasy owcy olkuskiej. Jak wynika z dotychczasowej wiedzy i dobrych praktyk w ochronie siedlisk kserotermicznych, wypas małych przeżuwaczy (owiec i kóz) jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem długotrwałej ochrony muraw kserotermicznych.

Co roku na terenie obszaru Natura 2000 Kalina Mała odbywa się Święto Storczyka, które z pewnością warto odwiedzić . Wśród licznych atrakcji znajdują się wyjścia z przewodnikami na murawy kserotermiczne, wyjścia do lasu z ornitologiem, projekcja filmów o obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej, wykłady o tematyce przyrodniczej. Podczas święta można skosztować przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń a również wziąć udział konkursach i warsztatach dla dzieci. Impreza ma na celu pokazanie piękna otaczającej przyrody, integrację oraz promocję walorów przyrodniczych i turystycznych Wyżyny Miechowskiej.

Zapraszamy do krainy storczyka!

Multimedia

Spielen Spielen