Zurück

Wspinaczka

Wspinaczka

wspinaczka
Najwięcej rejonów wspinaczkowych znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w okolicy podkrakowskich dolinek.

Liczne wspaniałe skały na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego są, poza jedną, Pochylec, objęte zakazem wspinania. Wszystkie skałki na wyżynie to wapienie jurajskie. Ogromną popularnością cieszy się Brama Bolechowicka u wylotu Wąwozu Bolechowickiego. Drogi wspinaczkowe są tu jednak bardzo wyślizgane. Dojazd samochodem jest możliwy do parkingu w Bolechowicach (1 km) lub ponad Karniowicami 500 m). Niemal 50 skał z wyznaczonymi drogami można znaleźć w Dolinie Kobylańskiej, do tego co roku powstaje tu mniej więcej 10 nowych dróg. Niestety w letnie dni jest dość tłoczno. Samochód można zostawić na parkingu w Kobylanach (500 m od wylotu doliny). Wiele dróg wytyczono też w Dolinie Będkowskiej. Samochodem można dojechać do Będkowic lub Łazów i zejść do doliny szlakami. Interesujące dla wspinaczy są również dolina Kluczwody oraz Ostańce Jerzmanowickie, grupa skał na płaskowyżu w okolicach Jerzmanowic i Bębła. Ciekawe drogi wspinaczkowe można znaleźć nawet w samym Krakowie: w kamieniołomach Liban i na Krzemionkach oraz na Zakrzówku i wśród Skałek Twardowskiego. 

W Beskidach oraz na terenie Pogórza Karpackiego wznoszą się skałki piaskowcowe. Najciekawszym rejonem wspinaczkowym są okolice Ciężkowic z rezerwatem Skamieniałe Miasto. Dojazd jest łatwy – tuż poniżej rezerwatu wiedzie szosa, samochód można zostawić na parkingu. 

Ciekawym miejscem wspinaczek jest kamieniołom na zboczu góry Wdżar nad przełęczą Snozka, przez którą przechodzi droga Nowy Targ – Krościenko nad Dunajcem. Wspinaczka po tutejszych skałach andezytowych wymaga uzyskania zgody właściciela terenu – stacji narciarskiej Czorsztyn Ski (www.czorsztyn-ski.com.pl).

Spielen Spielen