Zurück

Ruszają szkolenia „Ekoturystyka – marką Małopolski”

Ruszają szkolenia „Ekoturystyka – marką Małopolski”

Plakat zachęcający do zapisania się na szkolenie
Jak wykorzystać współczesne trendy do zrównoważonego rozwoju turystycznego regionu i budowania oferty ekoturystycznej? Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty oraz organizacje z sektora turystycznego na cykl szkoleń pn. „Ekoturystyka – marką Małopolski”.

Małopolska ma ogromny potencjał do rozwoju turystyki opartej o walory kultury i natury. Decyduje o nim niezwykłe dziedzictwo przyrody, autentyczność kultury i piękno krajobrazu: liczne obszary cenne przyrodniczo (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), różnorodny i dobrze zachowany krajobraz wiejski, dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne wysokiej jakości, rzemiosło artystyczne, rękodzieło i sztuka ludowa, bogate tradycje, prezentowane podczas licznych imprez kulturalnych i warsztatów, odbywających się w gospodarstwach agroturystycznych,  zagrodach edukacyjnych i muzeach.

 

Ekoturystyka jest ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych, innowacyjnych, zielonych rynków pracy. Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, aby budować konkurencyjną ofertę turystyczną regionu, zachowując jego tożsamość kulturową i walory przyrodnicze, które decydują o unikalności i sile Województwa. Wierzymy, że ekoturystyka i pokrewne jej formy turystyki zrównoważonej mogą stać się silną wizytówką Małopolski w kraju i na świecie..

 

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, podmiotów i organizacji turystycznych z Małopolski do udziału w szkoleniu  pn. „Ekoturystyka – marką Małopolski”, realizowanym w ramach Programu EkoMałopolska.

 

Szkolenia są nieodpłatne i odbywać się będą w każdym z 5 subregionów Małopolski:

·         Subregion sądecki: 18 października 2019 r., miejsce: Stary Sącz - Biblioteka Miejska

·         Małopolska Zachodnia: 25 października 2019 r., miejsce: Lanckorona - Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie

·         Subregion Tarnowski: 8 listopada 2019 r., miejsce: Tarnów - Tarnowskie Centrum Informacji

·         Subregion Podhalański: 12 listopada 2019 r., miejsce: Stryszawa – Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej

·         Krakowski Obszar Metropolitarny (KOM): 15 listopada 2019 r., miejsce: Kraków – Dom Kultury Zakole

 

Aby zarejestrować się na wybrane szkolenie, należy wejść na Program szkolenia i kliknąć w link do rejestracji.

Program szkolenia Subregion sądecki

Program szkolenia Małopolska Zachodnia

Program szkolenia Subregion tarnowski

Program szkolenia Subregion podhalański

Program szkolenia KOM

 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fundusz Partnerstwa w Krakowie. Szczegółowe informacje i kontakt w sprawie szkolenia: Pani Barbara Firlej, koordynatorka projektów ekologicznych, Fundusz Partnerstwa, email: pr.funduszpartnerstwa@gmail.com

 

Informacje o Programie EkoMałopolska: www.malopolska.pl/ekomalopolska/projekt-ekomalopolska

 

Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

https://www.malopolska.pl/ekomalopolska/dzieje-sie#ekoturystyka-co-warto-zobaczyc-w-malopolsce

 

Spielen Spielen