Zurück

Rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis" – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich

Rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis" – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich

Rowerowy Pierścień Solny
Bochnia - Dąbrowica - Stradomka - Niegowić - Biskupice - Wieliczka - Zakrzów - Staniątki - Puszcza Niepołomicka - Damienice - Bochnia.
Keine Anlagen in der ausgewählten Kategorie
Skala trudności: Für Fortgeschrittene
Charakter des Weges: Fahrradrouten
Długość szlaku: 90,3
Wieliczka Region turystyczny: Małopolska
Touristische Subregion: Krakowski
Was die Natur zu bieten hat:: Informationstafel, Überdachung, Lehrpfade
Rodzaj nawierzchni: droga gruntowa nieulepszona, droga gruntowa ulepszona, nawierzchnia asfaltowa (równa), nawierzchnia asfaltowa (złej jakości), nawierzchnia z kostki betonowej
Spielen Spielen