Zurück

Rowerowy Szlak Doliny Karpia

Rowerowy Szlak Doliny Karpia

Rowerowy Szlak Doliny Karpia
Osiek - Piotrowice - Łowiczki - Grodzisko - Bachowice - Zygodowice - Tłuczań - Marcyporęba - Brzeźnica
Skala trudności: Für Fortgeschrittene
Charakter des Weges: Fahrradrouten
Długość szlaku: 86,9
Brzeźnica Region turystyczny: Małopolska
Touristische Subregion: Wadowicki
Was die Natur zu bieten hat:: Aussichtspunkte, Informationstafel, Überdachung, Lehrpfade
Rodzaj nawierzchni: droga gruntowa ulepszona, nawierzchnia asfaltowa (równa), nawierzchnia asfaltowa (złej jakości)
Spielen Spielen