Zurück

Sal de Bochegna - łącznik “Salina Cracoviensis”

Sal de Bochegna - łącznik “Salina Cracoviensis”

Sal de Bochegna - łącznik “Salina Cracoviensis”
Uście Solne - Cerekiew - Bogucice - Gawłów - Krzyżanowice - Bochnia
Keine Anlagen in der ausgewählten Kategorie
Skala trudności: Für Anfänger
Długość szlaku: 21,5
Bochnia Region turystyczny: Małopolska
Touristische Subregion: Tarnowski
Was die Natur zu bieten hat:: Informationstafel, Lehrpfade
Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa (równa), nawierzchnia asfaltowa (złej jakości)
Spielen Spielen