Back

Muzeum Ziemi Miechowskiej

Muzeum Ziemi Miechowskiej

Muzeum Ziemi Miechowskiej zlokalizowane jest w centrum miasta, przy bazylice Grobu Bożego, w budynku zwanym popularnie Zamkiem Generała. Dawniej stanowił on siedzibę przełożonych zakonu bożogrobców.

Muzeum w Miechowie ma bardzo bogatą i ciekawą historię, sięgającą pierwszej dekady XX w. Zostało założone na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej jako Muzeum Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Miechowie.

Przez następne dekady Muzeum miechowskie przechodziło różne koleje losu. Niejednokrotnie zamykane, ponownie odradzało się do życia. Na początku swoją siedzibę miało w budynkach poklasztornych zakonu bożogrobców. W późniejszych czasach  wielokrotnie zmieniało swoją lokalizację.

Los zatoczył koło i Muzeum Miechowskie powróciło w 2012 roku do odremontowanych zabudowań poklasztornych pod nazwą: Muzeum Ziemi Miechowskiej.

O unijne dotacje na remont budynków poklasztornych postarali się organizatorzy Muzeum: Parafia Grobu Bożego w Miechowie, Starostwo Powiatowe w Miechowie oraz Gmina i Miasto w Miechowie.

Biura Muzeum mieszczą się w budynku dawnego klasztoru, potocznie nazywanego „pustkami”, natomiast sale wystawowe zlokalizowane są w pięknym, barokowym budynku zwanym „Domem Generała”, który niegdyś był rezydencją Prepozytów Generalnych Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego zwanych bożogrobcami. 

Historia miejsca, z którym Muzeum zostało związane sięga roku 1163, kiedy to książę Jaksa herbu Gryf sprowadził do Miechowa wymieniony wyżej zakon, zwany także od miejsca ich osadzenia „miechowitami”. Zakon rósł w siłę i rozwijał się,  a wybudowany jeszcze za życia Jaksy kościół był wielokrotnie palony i rabowany, natomiast ostateczny kształt otrzymał w okresie późnego baroku w II poł. XVIII w. Z pozostałymi fragmentami - wieżą gotycką i elementami romańskimi, kościół miechowski tworzy oryginalną bryłę architektoniczną, przypominającą o dawnej świetności zakonu, jak również stanowiącą ciekawą atrakcję turystyczną.

Centrum kościoła stanowi renesansowy XVI-wieczny Grób Boży, który przez wieki przyciągał rzesze pielgrzymów, wśród których warto wymienić króla Polski Wł. Jagiełłę, Królową Jadwigę czy kardynała Karola Wojtyłę, który jako papież nadał miechowskiemu kościołowi godność Bazyliki Mniejszej. Liczne pielgrzymki, które peregrynują po dziś dzień do Grobu Chrystusa spowodowały, że Miechów otrzymał dumny przydomek „polskiej Jerozolimy”.

Muzeum Ziemi Miechowskiej stało się beneficjentem tej wielowiekowej spuścizny. Na wystawie stałej prezentowane są bezcenne zabytki ze skarbca bożogrobców, XVI- i XVII-wieczne szaty liturgiczne, paramenty liturgiczne, księgi i in. Znajduje się tam bogato zdobiony kielich gotycki z ok. 1500 r., jak również srebrny relikwiarz w kształcie Grobu Pańskiego z ok. 1583 r.

Kolejną wystawą stałą, która upamiętnia ważne wydarzenia z dziejów miasta i regionu jest ekspozycja „Przez Krew idziem ku wolności. Bitwa miechowska 1863” poświęcona powstaniu styczniowemu i bitwie miechowskiej, która rozegrała się na ulicach miasta 17 lutego 1863 r. Wśród licznych zabytków na uwagę zasługuje biżuteria patriotyczna z okresu manifestacji patriotyczno-religijnych oraz autentyczna broń używana przez powstańców.

Muzeum organizując wiele wystaw czasowych szczególnie skupia się na pielęgnowaniu tradycji, historii i kultury związanej z regionem miechowskim. Warto tutaj przypomnieć ekspozycję upamiętniającą 110. rocznicę Wystawy włościańskiej z 1903 roku, wystawę archeologiczną, czy wystawę dotyczącą historii miechowskiego rzemiosła.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia edukacyjne, które muzeum proponuje dzieciom i młodzieży, począwszy od 5 roku życia. Dzięki tym działaniom dzieci od najmłodszych lat zapoznawane są z historią ziemi miechowskiej, poznają regionalne zwyczaje i tradycje, a na części warsztatowej kształcą swoje umiejętności manualne i artystyczne.

Przewodnicy muzealni oprowadzają grupy pielgrzymkowe po całym kompleksie poklasztornym oraz po wystawach muzealnych. Muzeum cały czas się rozwija: podejmuje działania związane z ochroną zabytków, prowadzi działalność wydawniczą, organizuje prelekcje i współdziała z innymi podmiotami w celu upowszechnienia wiedzy historycznej na temat regionu miechowskiego.

Muzeum Ziemi Miechowskiej otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 oraz w soboty w godz. 9-14. Ceny biletów wynoszą 2 zł (bilet ulgowy) i 5 zł (bilet normalny). Wejście do Muzeum znajduje przy ulicy Warszawskiej.

 

Więcej informacji: http://muzeum.miechow.pl/

Multimedia

Play Play