Back

Nowe wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej

Nowe wystawy w Muzeum Ziemi Miechowskiej

Jesienią warto wybrać się do Muzeum Ziemi Miechowskiej i odwiedzić dwie nowe wystawy czasowe.

We wrześniu bieżącego roku minęło 80 lat odkąd wojsko niemieckie wkroczyło do Miechowa rozpoczynając tym okupację miasta. Właśnie na tym zagadnieniu koncentruje się wystawa "Codzienność pod znakiem swastyki. Kreiss Miechów 1939-1945". Motywem przewodnim wystawy czasowej jest codzienne życie mieszkańców powiatu miechowskiego podczas niemieckiej okupacji.

8 września w Muzeum Ziemi Miechowskiej miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej połączony z promocją albumu pn. "Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej". Polne oraz przydomowe krzyże, kapliczki oraz figury od zawsze wpisują się w krajobraz ziemi miechowskiej. Ich historia jest bardzo ciekawa, możemy ich tu znaleźć prawie pól tysiąca. Autorzy wystawy wybrali ponad 100 obiektów, które uznali za najciekawsze pod względem architektonicznym lub dla których uzyskali informacje o okolicznościach ich powstania.

Multimedia

Play Play