Back

Co warto zobaczyć w Miechowie i jego okolicach

Co warto zobaczyć w Miechowie i jego okolicach

Proponujemy cztery trasy, które pomogą poznać bogatą historię Miechowa i jego największe atrakcje.

Trasa 1
Z południowo-zachodniego narożnika rynku wychodzą ulice: na zachód H. Sienkiewicza i na południe A. Mickiewicza. Idąc tą drugą po kilkudziesięciu metrach dochodzimy do placu im. Romana Breitenwalda - artysty malarza związanego z Miechowem. Przy placu tym stoi budynek dawnej synagogi przerobiony po wojnie na biurowiec. Ulica Sienkiewicza biegnąca w kierunku zachodnim prowadzi nas do Placu T. Kościuszki, tzw. Małego Rynku. W centrum tego placu, na środku skweru, w latach 50- tych wybudowano pomnik partyzantów. Do Placu przylegają budynki dawnego klasztoru, w którego południowym, wysuniętym skrzydle mieszczą się sąd i prokuratura. Obok wieży znajduje się wejście do Siedziby Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Bożogrobców, natomiast w podziemiach pod sądem znalazła miejsce Galeria Sztuki „U Jaksy”. Idąc ulicą Sienkiewicza dochodzimy do skrzyżowania, od którego w dół schodzi ulica Janów, rozwidlająca się po kilkudziesięciu metrach. Przy tym rozwidleniu umieszczono zabytkową figurę Matki Bożej stojącą na oryginalnym cokole, zbudowanym z ogromnych głazów morenowych. Podążając dalej ulicą Sienkiewicza, dostrzegamy po prawej stronie zabytkowy krzyż przydrożny. Ulica schodzi do rzeki Cichej. Przed mostem, po lewej stronie, stoi ciekawa kamienica z oryginalną wieżyczką, a zaraz obok niej znajduje się budynek dawnego młyna żydowskiego. Za mostem zaś, po prawej stronie ulicy, widoczne są zabudowania dawnego monopolu. W kompleksie tych budynków mieściło się dawniej więzienie, potem starostwo i milicja. Przed wjazdem na wewnętrzny dziedziniec zabudowań ustawiono kamień z tablicą upamiętniającą rozbicie więzienia i uwolnienie więźniów politycznych w 1945 r. Ulica kończy się skrzyżowaniem z ul. Kolejową, która prowadzi do dworca PKP. Pomiędzy torami kolei a tą ulicą, w okresie międzywojennym, wybudowano okazałą wieżę ciśnień. Ulica Kolejowa przechodzi w drogę prowadzącą przez wsie Komorów i Kamieńczyce aż do Jaksic i Przesławic. 13 Droga w Komorowie przebiega u podnóża wapiennej góry i tu, nad rzeczką Cichą, stoi dawny młyn wodny. Nie ma już koła wodnego i grobelki doprowadzającej wodę, ale budynek młyna zachowany jest w dobrym stanie. Zbliżając się do Kamieńczyc, przed dworcem PKP po lewej stronie drogi, zobaczyć możemy, wciśniętą między budynki mieszkalne, starą kapliczkę wybudowaną – jak mówią mieszkańcy – na pamiątkę przemarszu wojsk Kurowskiego w 1863 r. Na pochyłości wzgórza, nad dworcem kolejowym, we wspólnej mogile pochowano żołnierzy austriackich, którzy ponieśli śmierć w czasie pierwszej wojny światowej. Tu droga skręca i przez przejazd kolejowy prowadzi do skrzyżowania. Prawą odnogą możemy dojechać do Biskupic i Rzeżuśni, a potem do Gołczy. Szlak przebiega pod Złotą Górą – rezerwatem przyrodniczym, wyznaczonym w 1955 r. w kompleksie leśnym „Las Jaksicki”. Lewa odnoga prowadzi do Przesławic, gdzie mieści się drewniany kościół znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, przeniesiony tu z Gołczy w 1970 r. Po lewej stronie drogi, na łące zobaczyć można zabytkową, barokową, kamienną figurę. Droga rozwidla się. Niedaleko skrzyżowania, przy rzece Szreniawie stoi młyn, dawniej wodny, obecnie elektryczny. Siła wody jest tu obecnie wykorzystana do napędu (za pomocą turbiny Francisa) generatora elektrycznego produkującego prąd.

Trasa 2
Wychodząc z Rynku w kierunku północnym, ulicą Warszawską, podążamy wzdłuż Zamku Generałów. Po minięciu bramy wjazdowej prowadzącej do dziedzińca wewnętrznego zabudowań klasztornych, przechodzimy obok dekoracyjnej baszty w narożniku kompleksu budowli. Dochodzimy do skrzyżowania, od którego w prawo odbiega ulica B. Głowackiego. Przy niej znajdują się domy pamiętające zabudowę Miechowa z XIX w. Szczególnie ciekawy jest drewniany dom o budowie zrębowej, stojący przy północnej stronie ulicy. Ulica Warszawska przebiega teraz nasypem, w którym znajduje się przepust rzeki Miechówki. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą M. Kopernika. Wzdłuż niej dawniej przebiegała trasa kolejki wąskotorowej. Pozostałością po niej jest budynek dawnego dworca z tablicą informacyjną dotyczącą kolejki. Dalej ulica wznosi się w górę aż na szczyt Stawnej Góry, tu po lewej stronie widać kopiec, usypany w XIX w. w czasie budowy drogi krakowsko-warszawskiej. Za kopcem w lewo od ulicy odbiega polna droga, prowadząca do dawnej wsi Siedliska. Obecnie można się tam dostać drogą wykonaną na nasypie między łąkami – ulicą Partyzantów. Po przejściu nią po około 800 m znajdziemy się pod kościołem Św. Krzyża (XVI w.), wybudowanym przez zakonników miechowskich. Za kościołem, na łąkach, po lewej stronie drogi możemy odwiedzić źródełko, które według dawnych podań ma cudowne właściwości leczenia chorych oczu. Tu kończy się teren miasta i tędy można dojechać do Tunelu i dalej do Kozłowa. W miejscowości Pstroszyce, leżącej przy tej trasie, znajduje się mogiła nieznanego powstańca z 1863 r. Stąd odnogą drogi, odchodzącą w prawo, dotrzemy na najwyższe wzniesienie w okolicy – Widnicę. Przy dobrej pogodzie widać stąd Tatry. Następna miejscowość to Podleśna Wola, gdzie po prawej stronie drogi stoi piękny, zabytkowy krzyż. Z tego miejsca droga dochodzi do kompleksu leśnego, łączącego się z lasami tunelskimi. Powróciwszy do ulicy Warszawskiej i podążając nią dalej, napotkamy drugi kopiec usypany podczas budowy drogi krakowsko-warszawskiej, który widać dobrze z trasy Nr 7. Kierując się drogą Nr 7 w kierunku północnym, napotkamy Wzgórza Strzeżowskie. Przed szczytem, po prawej stronie znajduje się dawny prehistoryczny kurhan. Jadąc trasą Nr 7 dalej, dojedziemy do lasu Strzyganiec. Nazwa lasu wiąże się ze pradawnymi legendami opowiadającymi o zlotach czarownic.

Trasa 3

Wychodząc z miechowskiego Rynku w kierunku południowym podążamy pod górę ulicą J. Piłsudskiego. Po prawej stronie ulicy, na szczycie wzgórza (wschodnia część Wielkiej Góry), napotkamy cmentarz parafialny. Tu od XVIII w. zaczęto chować zmarłych z Miechowa i okolic. Na cmentarzu znajdują się zabytkowe nagrobki. Jest tu pomnik na mogile powstańców 1863 r., pojedyncze mogiły bohaterów narodowych, jak i kwatera cmentarza wojennego, na którym spoczęli żołnierze września 1939 r. oraz żołnierze armii sowieckiej, którzy zginęli w regionie miechowskim w 1945 r. Na szczycie Wielkiej Góry po lewej stronie ul. J. Piłsudskiego zlokalizowany jest obelisk z krzyżem. Za leżącym po lewej stronie osiedlem St. Żeromskiego usytuowany był kirkut – dawny żydowski cmentarz, który został zdewastowany przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Znajduje się na nim mogiła ofiar likwidacji miechowskiego getta. Ulica Piłsudskiego dochodzi do drogi Nr 7. Jadąc nią w kierunku Krakowa, zaraz przy dawnej granicy województwa, znajdziemy w miejscowości Orłów ciekawy kopiec. To miejsce pochówku ofiar ogromnej epidemii cholery, jaka nawiedziła te tereny w XIX w. Poniżej cmentarza od ulicy J. Piłsudskiego odchodzi na wschód ulica Powstańców 1863 r. Podążając nią, mijamy skrzyżowanie z obwodnicą miasta i po około 300 m napotykamy stary krzyż przydrożny, stojący na już nieistniejącym rozstaju dróg. Tu kończy się teren miejski. Dalej droga prowadzi w kierunku Wymysłowa, obok lasu „Gawroniec”, a potem do Pojałowic, gdzie mieści się zabytkowa kaplica dworska. Podążając dalej w kierunku Nasiechowic przed wsią, na skraju lasu należącego do kompleksu „Sosnówka”, rośnie stary dąb - pomnik przyrody. W lesie natomiast stoi pomnik ofiar pacyfikacji wsi Nasiechowice, jaka miała miejsce podczas drugiej wojny światowej. W Nasiechowicach warto zobaczyć kościół pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji z drewnianą wieżą dzwonową o konstrukcji słupowej. Powróciwszy do Pojałowic, możemy udać się stąd do niedalekich Sławic Szlacheckich. Znajduje się tam kościół pw. św. Wojciecha z pięknie dekorowanym barokowym wnętrzem. Zlokalizowana jest tu również popularna stacja narciarska „Sławicski Raj”.

Trasa 4
W północno-wschodnim narożniku Rynku usytuowany jest budynek dawnego magistratu, w którym obecnie mieści się stała ekspozycja prac znakomitego artysty Stefana Żechowskiego (1912- 1984) pochodzącego z Książa Wielkiego. Stąd w kierunku wschodnim wychodzi ulica Racławicka. Przy niej znajduje się dawny młyn (posesja nr 8), a obok po prawej stronie Miechowski Dom Kultury z Kinem „Gryf”, zbudowany na ruinach dawnego żydowskiego młyna i małej elektrowni miejskiej z okresu przedwojennego. Nieco dalej po lewej stronie ulicy stoi budynek dawnego gimnazjum i liceum, w którego ogrodzie umieszczono figurę św. Rocha. Dalej po prawej stronie ulicy stoi zabytkowa kaplica dawnego szpitala św. Anny. Kaplica wybudowana w 1905 r., obecnie służy pacjentom hospicjum. Po drugiej stronie drogi znajduje się Park Miejski, urządzony na terenie dawnego dworu Wielkozagórze. Ozdobą parku jest malowniczy staw z wyspą, jest tu także spora ilość ciekawych drzew i wreszcie pozostałość po zniszczonym dworze, oficyna - mały budyneczek, noszącym miano „belwederek”. Budynek ten graniczy z ulicą M. Konopnickiej, przy której zlokalizowana jest nowoczesna, kryta pływalnia. Znajdziemy tam zespół basenów, salę squash, sale fitness i pomieszczenia odnowy biologicznej, a także kręgielnię i kawiarnię. Po drugiej stronie ulicy znajduje się budynek dawnego sierocińca, zorganizowanego tu w latach międzywojennych. Powróciwszy na ulicę Racławicką odnajdziemy tu, przy rozwidleniu ulic, malowniczo położony modrzewiowy dworek, zwany „Zacisze” – dawną podmiejską siedzibę rodziny szlacheckiej, wybudowaną w 1784 r. Dworek zagospodarowany przez BWA „U Jaksy”, służy do organizacji imprez kulturalnych – jest także obiektem należącym do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. Ulica Racławicka prowadzi do skrzyżowania z obwodnicą miasta i dale w kierunku wschodnim przez Bukowską Wolę do rozwidlenia dróg. Lewa odnoga drogi wiedzie do miejscowości Kalina Mała, w której znajdziemy zabytkową figurę Matki Bożej, zaś prawa w kierunku Racławic – miejsca słynnej bitwy stoczonej przez wojska Tadeusza Kościuszki z Rosjanami w 1794 r. Na tym skrzyżowaniu stoi niedawno odnowiona figura Matki Bożej. Tereny wokół Miechowa, coraz bardziej atrakcyjne turystycznie, stały się miejscem organizowania Wiosennej Odysei Miechowskiej – maratonu rowerowego na orientację.

Multimedia

Play Play