Atrás

Dziedzictwo Bożogrobców w Polsce - konferencja naukowa 9 listopada 2019

Dziedzictwo Bożogrobców w Polsce - konferencja naukowa 9 listopada 2019

W 2019 r. mija 200. rocznica kasaty w Miechowie Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie, zwanych bożogrobcami i miechowitami, którzy działali na ziemiach polskich nieprzerwanie przez ponad 650 lat.

Dzięki działalności Bożogrobców, Miechów stał się „Polską Jerozolimą”, w którym po dziś dzień trwają ożywione i stałe kontakty z Ziemią Świętą.

Pragnąc upamiętnić i na nowo odkryć tradycję oraz duchową spuściznę kanoników bożogrobców, którzy przybywając przed wiekami do Miechowa z Ziemi Świętej, na trwale wpisali się w historię Polski, Parafia Rzymskokatolicka pw. Grobu Bożego w Miechowie wraz z Gminą Miechów i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizują okolicznościową konferencję naukową pt.: „Dziedzictwo Bożogrobców w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 9 listopada 2019 roku w Domu Kultury w Miechowie, a zakończy ją uroczysta Msza Święta celebrowana w miechowskiej bazylice, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Jana Piotrowskiego, Biskupa Diecezji Kieleckiej.

W programie:

10.00 przywitanie uczestników i otwarcie konferencji naukowej

10.15 ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)-

Kasata Zakonu Bożogrobców w Miechowie- kontekst kościelno- polityczny

10.40 ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski ESSH (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)- Wkład bożogrobców do duchowości i pobożności w Polsce

11.10 przerwa kawowa

11.40 ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)- Pusty grób Chrystusa- przesłanie teologiczno- duchowe

12.05 dr Paweł Beyga (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)- Święto Bożego Grobu- geneza i przesłanie teologiczno- duchowe

12.30 ks. prał. dr Jerzy Bielecki ESSH (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej)- Odnowienie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jako kontynuacja Militia Sancti Sepulchri

16.00 Bazylika Grobu Bożego w Miechowie- Msza dziękczynna za 650. lat obecności Bożogrobców w Polsce pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Jana Piotrowskiego, biskupa diecezji kieleckiej

Multimedia

Reproducir Reproducir