Atrás

Szlaki turystyczne - Ziemia Miechowska

Szlaki turystyczne - Ziemia Miechowska

rynek w Miechowie - Pomnik z Orłem

Szlak oddziału płk. Apolinarego Kurowskiego
Bierze swój początek w dolinie Ojcowa, gdzie został zorganizowany oddział powstańczy w sile 2 tys. żołnierzy poprowadzonych przez Iwanowice i Czaple Wielkie do Miechowa. Powstanie to zakończyło się 17 lutego 1863 r. klęską  i rozproszeniem resztek ocalałego oddziału. To tragiczne zdarzenie wyraża pomnik powstańców z 1863 r. na cmentarzu parafialnym. Wędrówki tym szlakiem przeprowadzają corocznie w rocznicę bitwy Miechowskiej szkoły, organizacje młodzieżowe oraz Centrum Kultury i Sportu.

Szlak gen. Mariana Langiewicza
Rozpoczyna się w Szreniawie, biegnie ku Pieskowej Skale, skąd prowadzi przez Iwanowice, Maszków, przecina szosę Warszawa- Kraków i biegnie dalej skrajem lasu do Goszczy, gdzie gen. Marian Langiewicz  stacjonował z powstańcami i gdzie został obwołany dyktatorem powstania. Następnie szlak prowadzi przez Polanowice, Niedźwiedź, Słomniki, Prandocin Iły, Sosnówkę, Nasiechowice, Marchocice, Racławice, Klonów, Góry Miechowskie, Grzymałów, Kalinę Wielką, Antolkę, Tochołów, Giebułtów, Boczkowice, Książ Mały i Zaryszyn, dochodzi do granicy powiatu i województwa, wiodąc ku Chrobrzu i Grochowiskom (miejsca bitew powstańczych).

Szlak I Kompanii Kadrowej
Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a także kolejnych kompanii strzeleckich Józefa Piłsudskiego regularnie organizowane są marsze. W 2013 r. odbył się już 48 marsz. Był on hołdem dla tych, którzy bezinteresownie, ofiarnie i solidarnie szli w 1914 r. ku niepodległości. Szlak przebiega przez Kraków, Michałowice, Słomniki, Miechów i Książ Wielki, potem Krzeszowice, Skałę, Czaple Wielkie i Miechów.     

Szlaki Partyzanckie Ziemi Miechowskiej
Tereny położone nad Nidzicą i Szreniawą były w latach 1943- 1945 rejonem wzmożonej działalności dywersyjno- partyzanckiej prowadzonej przez liczne grupy i oddziały leśne miejscowej konspiracji, a szczególnie Armii Krajowej. Obszar ten wyznaczają stoczone walki z siłami okupacyjnymi, odebrane zrzuty, przemarsze oddziałów oraz miejsca zbrodni niemieckich. Zostały one oznaczone przez obeliski, tablice pamiątkowe i mogiły poległych partyzantów. Na szlakach tych znajdują się: Miechów, Charsznica, Wolica, Antolka, Książ Wielki, Góry Miechowskie, Klonów, Racławice, Nasiechowice, Pojałowice, Wysocice, Janowice, Słaboszów oraz miejsca pamięci w powiatach ościennych, jak: Działoszyce, Skalbmierz, Proszowice, Barbarka, Żarnowiec.

Małopolski Szlak Bożogrobców
Szlak ten przebiega przez miejsca związane z działalnością i życiem codziennym oraz duchowym zakonu. Znajdują się na nim: Miechów- Bazylika Grobu Bożego, Siedliska- Kościół Św. Krzyż, Uniejów- Kościół Św. Wita, Chodów- Kościół Św. Jana Chrzciciela, Sławice- Kościół Św. Wojciecha, Wrocimowice- Kościół Św. Andrzeja Ap., Kraków- dawny Kościół Św. Jadwigi na Stradomiu, Kraków- Kościół Św. Barbary, Chełm- Kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela,  Łapsze Niżne- Kościół Św. Kwiryna.

Szlak Romański
W Polsce przebiega niemal przez cały kraj, obejmując swym zasięgiem najważniejsze miejsca i zabytki związane z czasami monarchii piastowskiej. Na jego trasie w gminie Miechów znajduje się Bazylika Grobu Bożego.

Szlak Architektury Drewnianej
Jest to szlak, który obejmuje w województwie małopolskim 237 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic, dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory. Na terenie gminy do szlaku należy Dworek „Zacisze” oraz kościółek pod wezwaniem Matki Kościoła w Przesławicach.

Młyny Doliny Szreniawy
Szlak składa się z trzech odcinków: proszowickiego, słomnickiego i miechowskiego. W części miechowskiej rozpoczyna się obok kolejowej wieży ciśnień, gdzie obok na potoku Cicha znajduje się pierwszy obiekt tego szlaku. Na Gołczance (dopływie Szreniawy) młyny są w następujących miejscowościach: Wielkanoc, Gołcza, Rzeżuśnia, zaś na Szreniawie- w Kamieńczycach i Przesławicach. Bogata liczba młynów wodnych znajduje się w dalszym biegu rzeki.              

Szlak Książ Wielki- Miechów
Szlak przebiega przez Książ Wielki (późnorenesansowy Zamek na Mirowie, gotycki kościół pw. św Wojciecha, barokowa kaplica św. Anny), Częstoszowice, Małoszów, Tochołów, Antolka (zabytkowa karczma, w której z 14/15 marca 1863 r. kwaterował dyktator Powstania Styczniowego gen. Marian Langiewicz), Las Strzyganiec (pomnik w miejscu egzekucji więźniów politycznych, Cyganów i Żydów przez policję niemiecką), Tunel (Rezerwat Biała Góra), Kępie (rezerwat przyrody oraz dawny folwark „Florentynów”), Uniejów (kościół gotycki z posągiem Połata z 1490 r. i obrazem Ukrzyżowanie z XVI w.), Charsznica (dawne osiedle przemysłowe o nazwie Miechów- Charsznica w pobliżu stacji i linii kolejowej zbudowanej w latach 1880- 1884, łączącej się z nieistniejącą dziś kolejką wąskotorową przebiegającą od Kazimierzy Wielkiej), Chodówki i Miechów.

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
Jest to szlak prowadzący przez miejsca walki, obiekty i materialne ślady I Wojny Światowej na ziemiach polskich. W powiecie miechowskim przebiega przez: Miechów (pomnik, kwatera wojskowa na cmentarzu komunalnym) oraz Książ Wielki (pałac, kwatera wojskowa na cmentarzu).

Multimedia

Reproducir Reproducir