Späť

Rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis" – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich

Rowerowy Pierścień Solny "Salina Cracoviensis" – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich

Rowerowy Pierścień Solny
Bochnia - Dąbrowica - Stradomka - Niegowić - Biskupice - Wieliczka - Zakrzów - Staniątki - Puszcza Niepołomicka - Damienice - Bochnia.
Žiadne objekty vo vybranej kategórii
Náročnosť: Pre stredne pokročilých
Druh chodníka: cyklistické
Dĺžka trasy: 90,3
Wieliczka Turistický región: Tarnów i okolice
Turistický subregión: Krakowski
Služby príroda: Informačné tabule, Prístrešok, Náučné chodníky
Druh povrchu: nespevnená poľná cesta, spevnená poľná cesta, asfaltový (rovný) povrch, asfaltový povrch (zlej kvality), povrch z betónových dlažobných kociek
Prehrať Prehrať