Back

Kobielnik

Kobielnik

Półtysięczna wieś w gminieWiśniowa, o charakterze letniskowym, położona u podnóża wschodnichstoków Lubomira i Wierzbanowskiej Góry.

 Nazwa służebna, pochodzi odkobiałek, wyrabianych niegdyś przez mieszkańców wsi. Zgodnie z drugąhipotezą, związana z dawnym zapisem nazwy "Skobielnik", podobnie jak wprzypadku Skomielnej nazwa pochodzi od dźwięku wydawanego przez płynącypotok.

Historia

Kobielnik powstał jakoosada służebna zamku dobczyckiego w I połowie XIV w. W 1349r. Bodzanta,biskup krakowski, włączył wieś Cobielnik do parafii w Wiśniowej. Rokpóźniej Kazimierz Wielki powierza mieszczaninowi dobczyckiemu Januszowiosadę Jastrzębia nad rzeką Smarkawą (Krzyworzeką), obejmującą 40 łanów,którą z czasem włączono do Kobielnika. W roku 1470 Kobielnik liczy 7łanów zagospodarowanej ziemi, znajdował się tu też młyn. Do starostwadobczyckiego wieś należała od 1772r. Po przyjęciu dóbr starostwa przezkamerę austriacką w 1786r. Kobielnik dzielił losy "dominium Wiśniowej". Wczasie II wojny światowej wieś była silnym ośrodkiem ruchu oporu.Jesienią 1944r. do jednego z domów pod Wierzbanowską Górą przeniesiono zKornatki szpital polowy obwodu AK "Murawa", kierowany przez drZbigniewa Otto Lecha.

Zabytki

W Kobielniku, zdominowanymprzez współczesne budownictwo i domki letniskowe zachowało się kilkadrewnianych domów z początku XX w. Najciekawszym zabytkiem jest jednakmurowana kapliczka stojąca na rzeką w dolnej części wsi (ok. 1750r.)wystawiona na pamiątkę wybawienia od plagi szarańczy, która przez kilkadni 1749r. niszczyła okoliczne pola i lasy.

Play Play