Back

Lipnik

Lipnik

Lipnik położony jest wdolinie potoku o tej samej nazwie, rozłożony pod wschodnimi stokamiKamiennika. Nazwa tej liczącej 1400 mieszk. miejscowości pochodzi odrosnących tu niegdyś lasów lipowych, zwanych właśnie Lipnikiem.

 

Historia

W roku 1346 r. KazimierzWielki nadał Teodorykowi zwanemu Sturm (Burza) przywilej lokacji naprawie średzkim 60-łanowej wsi w lesie Lipnik, nad potokiem o tej samejnazwie (nazwę lasu wymienia m.in. dokument kasztelana krakowskiegoSpicymira z 1333 r.). Z dokumentu biskupa krakowskiego Bodzanty z 1349r. wiemy, że Lipnik należał wtedy do parafii w Wiśniowej. Początkowobyła to wieś królewska, jednak w 1390 r. Władysław Jagiełło nadał ją wdziedziczne posiadanie Prandocie Lasce w nagrodę za zasługi. Odtąd wieśstała się wsią rycerską. W XV w. jej posiadaczami byli m.in. Jan iDziersław z Wieruszyc. W czasie rabacji galicyjskiej (1846) w rodzinnejwsi przebywał na urlopie żołnierz Jan Dudzik, który skrzyknął bandęchłopów i na jej czele ograbił dwór Dominika Dąbskiego, a dziedzica,ekonoma dworskiego, leśniczego i podleśniczego nakazał związać i obićcepami. W 1884 r. właścicielem Lipnika był Bogusław Bzowski, po nimKazimierz Bzowski. W czasie okupacji we wsi rozwijał się ruch oporu itajne nauczanie. Z miejscowej placówki AK utworzono oddział "Prąd",który latem 1944 r. wszedł w skład zgrupowania "Kamiennik". W domachLipnika, u stóp Kamiennika kwaterowały też inne oddziały partyzanckie.Prężnie działała terenówka, która 14 VIII 1944 r. bez pomocy oddziałówpolowych rozbiła kilkunastoosobową grupę Ukraińców z 14 Dywizji SS"Galizien", rabującą we wsi. Z Lipnika komendant Kościesza dowodziłdrogą radiową ruchami oddziałów w zwycięskim starciu 12 IX 1944 r.,które przeszło do historii pod nazwą bitwy pod Łysiną. Po wyjściu siłpartyzanckich poza pierścień okrążenia, 17 i 18 IX 1944 r. oddziałniemiecki spacyfikował wieś. W akcji tej zamordowano 5 osób cywilnychoraz spalono 140 domów, ponad 60% zabudowy. W 1966 r. w ścianę SzkołyPodstawowej im. Partyzantów wmurowano tablicę pamiątkową.

Zabytki

Wskutek dużych zniszczeńpodczas pacyfikacji w 1944 r. w Lipniku nie znajdziemy wielu obiektówzabytkowych. Na skrzyżowaniu dróg w pobliżu centrum wsi stoi murowanakapliczka z 1930 r. Przy drodze do Trzemeśni figura przydrożna z 1867r.

Play Play